การคิดบวก

หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าให้คิดบวกถึงจะมีชีวิตดีขึ้น แต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าการคิดบวกจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ คนที่คิดบวกเป็นพวกที่โลกสวยแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการคิดบวกไม่ได้เป็นคนที่โลกสวยเท่านั้น แต่การคิดบวกคือการที่คิดในมุมมองในเชิงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากกว่าการมองหาข้อเสียของสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตนเอง ดังนั้นการคิดบวกจึงสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เนื่องจาก

1.มีมุมมองที่ดี

            การคิดบวกทำให้มองเห็นข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่เข้ามาในชีวิตที่หลายคนมักจะมองว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตย่ำแย่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้หากผ่านไปแล้ว ทำการมองย้อนกลับมา เราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากเราเป็นคนคิดบวกเราก็จะคิดว่าปัญหาแค่นี้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้ ไม่ได้ร้ายแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้

2.มีแนวทางแก้ปัญหา

            การคิดบวกหมายถึงการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในทิศทางที่ให้ประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด เช่น หากต้องตกงานโดยที่ยังไม่มีงานใหม่รองรับ แน่นอนว่าทุกคนจะมองว่าช่างเป็นปัญหาที่ร้ายแรง แต่หากมองในเชิงบวกแล้ว การตกงานครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้หางานใหม่ทำ ซึ่งงานใหม่ที่ได้ทำนั้นอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่างานเก่าที่ทำอยู่ก็เป็นได้ หากไม่ตกงานก็คงไม่มีโอกาสได้งานใหม่ที่อนาคตจะทำให้คุณร่ำรวยได้ เป็นต้น

3.มีความสุข

            คนเรามักจะคิดถึงแค่ความทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่การคิดในเชิงบวกจะเปลี่ยนมุมมองความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เป็นมุมมองที่มีความสุข มองในมุมที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น มองเป็นโอกาสในความก้าวหน้า ไม่ใช่มองถึงแง่ร้ายเพียงอย่างเดียว เพราะทุกอย่างทีเกิดขึ้นไม่มีด้านดีและด้านร้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ

            ดังนั้นการใช้ชีวิตคิดบวกนับว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ทำให้จิตใจมีความสุข แต่ว่าการคิดบวกไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นอย่างมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุและผลที่เหมาะสม มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น โดยที่ไม่มีปัญหาใดจะเข้ามาบ่อนทำลายจิตใจให้เศร้าหมองได้ ดังนั้นหากต้องการใช้ชีวิตที่มีความสุขต้องหันมามองโลกในเชิงบวกแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริง